Mesafeli Satış Sözleşmesi - Bahadır DOĞRU

.
.
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Koşulları
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: BAHADIR DOĞRU dogrubahadir.com
Adres: İzmit / Kocaeli
Telefon: 0(505) 028 85 92
Email: eticaretdijitaldanismanlik@gmail.com
MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak dogrubahadir.com alışveriş ve danışmanlık sitesine üye olan ve eğitim vb. ürün / hizmet satın alan kişi. Üye olurken ve hizmet satın alırken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında aydınlatma metni Gizlilik Politikası alanında belirtilmiştir.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Ürün veya hizmetin sağlanacağı ortamlar aşağıda belirtilen şekildedir.
1- dogrubahadir.com web sitesinde verilen hizmetler ürün veya hizmet kapsamında her iki isimle de anılabilir.
2- Eğitim videoları sanal ortamda sağlanır ve alıcıya sanal ortam aracılığı (Email , WhatsApp vs.) ile teslim edilir.
3- İl bazlı eğitimler dogrubahadir.com adresinde belirtilen tarih ve adreste fiziki olarak sağlanır.
4- Web sitesi Dijital Pazarlama vb. tüm hizmetler konusu gereği sanal ortamlarda sağlanır ve teslim edilir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya hizmet , 90 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için hizmetin kapsam ve detayına göre farklı sürelerde teslim edilebilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün veya hizmet , ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden dogrubahadir.com sorumlu tutulamaz.
4.4 – dogrubahadir.com sözleşme konusu ürünün ve hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözleşme konusu ürünün veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının dogrubahadir.com iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, dogrubahadir.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini dogrubahadir.com namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde dogrubahadir.com iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- dogrubahadir.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, internet kesintisi , gönderim yapılacak adres ve sitelerin çalışmaması , elden gelmeyen ve tahmin edilemeyen durumların ortaya çıkması ve ulaşımın ve iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8-Alıcı dogrubahadir.com üzerinden aldığı ürün yada hizmeti izinsiz olarak asla kopyalayamaz , üçüncü kişilere devredemez, herhangi ve her türlü sosyal medya vb. aracılığı ile servis edemez ve paylaşamaz , dogrubahadir.com ‘u zedeleyecek hal ve hareketlerde bulunamaz.
Ürün veya hizmet alımı ve teslimi sanal ortamda gerçekleştiği için ve sözleşmenin dogrubahadir.com üzerinde ilgili alanlarda ulaşılabilir olduğu için Alıcının sipariş vermesi bu sözleşmeyi okuduğu anladığı ve kabul ettiği anlamını taşımaktadır. Ve o esnada yürürlüğe girmektedir.
dogrubahadir.com ilgili ürün veya hizmetin siparişi esnasında ve web sitesinin ilgili sayfasında alıcının görebileceği şekilde sözleşmeye ulaşmasını sağlar.
Alıcı isterse sözleşmeyi karşılıklı imza ile gönderimini ve örneğini fiziki adresine isteyebilir.
MADDE 5 – CAYMA HAKKI VE İADE
dogrubahadir.com üzerinde sunulan ürün veya hizmetler alıcının istekleri ve ihtiyaçlarının gereklilikleri üzerine tasarlanıp alıcıya göre uyarlandığı için iade edilememektedir.
Alıcı ürün veya hizmetin ödemesini yaptıktan sonra ürün veya hizmet yapımına başlanmadan ve teslim edilmeden önce cayma hakkını kullanabilir ancak ürün veya hizmet yapımına başlandıktan sonra ve teslimi gerçekleştikten sonra cayma hakkı ve iadesi yapılamamaktadır.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

BAHADIR DOĞRU
dogrubahadir.com
İzmit / Kocaeli
eticaretdijitaldanismanlik@gmail.com
0(505) 028 85 92

Sepetinizde ürün bulunmuyor.